Qui som

Missió, visió i valors de Can Roura


Missió

A la cooperativa Can Roura tenim la missió de mantenir un compromís per a la defensa de la dignitat i pels drets de les persones amb autisme i altres discapacitats. La nostra missió és proporcionar el recolzament personalitzat per a la millora del benestar i de la qualitat de vida de cada una de les persones ateses i de les seves famílies, promovent la normalització i autonomia; i treballant per a aconseguir la inclusió a la societat.

Visió

Ser innovadores en processos terapèutics

Participació activa de les famílies per a la transformació tant de l’organització com de l’entorn social

Dinamitzar les aptituds de les persones ateses per a què siguin més autònoms. Promovem l’autodeterminació de l’individu

Millorar el benestar i la qualitat de vida de les persones amb TEA i altres discapacitats; i de les seves famílies

Planificació centrada en la persona per a què les persones ateses tinguin un control més directe sobre les seves vides

Principis i valors

La persona amb TEA i/o altres discapacitats com a subjecte de dignitat
Reconeixement intrínsec de cada persona, en tota circumstància, amb ple respecte a la individualitat i les seves necessitats personals. Així mateix, les persones ateses han de tenir dret a la privacitat i confidencialitat.

Comunicació efectiva
Som una organització cohesionada en la qual totes estem implicades. Per això creiem en la importància del treball en equip, conjugant tolerància i flexibilitat, integritat i la llibertat en l’equip.

Avaluació contínua, capacitat d’autocrítica
L’organització estarà oberta a la idea de canvi i millora, per la qual cosa hi haurà avaluacions contínues per part de les famílies, per part de les persones ateses i autoavaluacions dels propis professionals.

Compromís Ètic
La conducta ètica és un principi transversal que ha d’impregnar a tota l’organització, doncs no implica únicament les relacions entre el professional i la persona atesa sinó que ha d’estar present en totes les relacions i actuacions que es donin.


La comunitat Can Roura

Anna Rabadán

Co-fundadora

Psicòloga general sanitària especialitzada en autisme

La meva motivació per a treballar amb el col·lectiu de persones amb diversitat funcional és que qualsevol mínim detall de la vida quotidiana pot suposar un repte per a elles, i poder formar part de la seva superació és la millor motivació com a professional. Ajudar-los a ser autònoms i a treballar plegats en les seves emocions són els meus grans objectius.

“No pretenem canviar la forma en què les persones ateses veuen el món, volem canviar la forma en què el món veu a aquestes persones”.

Anna Cayuela

Co-fundadora

Terapeuta ocupacional i naturòpata. Preparadora fisicoesportiva.

La motivació per un projecte d’aquesta magnitud es pot dir que apareix constantment a les il·lusions personals, als somnis, en pensar en el meu futur. Sempre m’havia plantejat exercir la meva professió a l’entorn rural ja que considero que l’entorn té una força molt important en el procés rehabilitador i en la qualitat de vida de les persones en situació de dependència, sigui quin sigui el seu “diagnòstic”, incrementant la seva qualitat de vida i la seva sensació de benestar.


“L’èxit depèn de l’actitud”.

Les famílies de les persones ateses a Can Roura formen una part molt important de la nostra comunitat. A continuació podràs visualitzar l’opinió d’algunes d’aquestes famílies. Gràcies a totes per la vostra confiança.

Vídeo famílies


Agraïments

Can Roura és una casa rural que s’ha reformat i adaptat per a poder donar un bon servei a les persones amb TEA o altres discapacitats. Volem agrair a totes les persones que han fet possible que el projecte sortís endavant de forma voluntària. Sense vosaltres no hagués sigut el mateix.

També volem fer menció del nostre agraïment a l’empresa que ens ha recolzat en la construcció de la nostra marca:

Agència independent de comunicació i màrqueting enfocada tant a petites i mitjanes empreses com a empreses del tercer sector.

ESTIMEM EL QUE FEM

Si creus que et podem ser d’ajuda, explica’ns la teva història!


Transparència

Inscrits en el Registre General de Cooperatives de la Generalitat de Catalunya
Cooperativa Can Roura SCCL
Cooperativa de treball associat, d’economia social i solidària i sense afany de lucre
Domicili social: carrer Can Roure 12-14 Lliçà d’Amunt, 08186 (Vallès Oriental, Barcelona)
CIF: F67420158
Número d’inscripció: 15.295
Data d’inscripció: 7/2/2019
Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques (CCAE): 8731